วิธีการสั่งตัดต่อวีดีโอ

วิธีการสั่งซื้อ

หากต้องการตัดต่อวีดีโอกับเรา

ท่านสามารถส่งรายละเอียดมาที่ Email: artnaew@gmail.com

โดยทางเราจะมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินราคา ในขั้นตอนแรกของการใช้บริการลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งความต้องการและรายละเอียดงานให้ชัดเจน ว่าต้องการให้เราตัดต่อวิดีโอประเภทใด ใช้ความยาวกี่นาที มีคำบรรยายหรือไม่ เวลากำหนดส่ง พร้อมกับเลือก Package  ที่ต้องการ เพื่อที่จะทำการประเมินราคา

ขั้นตอนที่ 2 โอนเงินมัดจำงาน เมื่อทำการประเมินราคา พร้อมกับแจ้งกำหนดวันส่งงานเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องทำการโอนเงินมัดจำงาน 50% ก่อนเริ่มงาน

ขั้นตอนที่ 3 ส่งมอบงานงาน กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถมาส่งไฟล์งานได้ด้วยตัวเอง สามารถสั่งงานออนไลน์ โดยส่งไฟล์พร้อมกับรายละเอียดมาที่ Email : …. หรือผ่าน Google Drive

ขั้นตอนที่ 4 ส่งงานและตรวจ/แก้ไข เมื่อทีมงานทำการตัดต่อวิดีโอของลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำการส่งงานไปที่ Email ของลูกค้า หรือผ่าน Google Drive (ไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์) เพื่อให้ลูกค้าตรวจงานก่อน หากไม่พอใจ แจ้งทีมงานเพื่อแก้ไขงานได้ ฟรี 1 ครั้ง หากมีการแก้ไขครั้งต่อไป มีอัตราค่าบริการตามความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 5 รับงานและชำระค่าบริการ เมื่อตรวจและแก้ไขงานตามที่ต้องการแล้ว ทีมงานแจ้งค่าบริการที่เหลือ เพื่อให้ลูกค้าชำระให้ครบกำหนด 100% จากนั้นจะส่งงานฉบับสมบูรณ์ให้กับลูกค้าเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการใช้บริการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel.080-7424494

Line ID: forartwork